Actuadors Elèctrics

ACTUADOR MULTIVOLTA

MULTIVOTATGE 12 VDC/VAC, o 24 a 240 VDC/VAC 50/60Hz. MOTOR BRUSHLESS,
OPCIONS COM DPS, BSR I INTERFACE. PARELL DE 2NM A 45NM.

ACTUADOR DE 1/4 DE VOLTA

MULTIVOLTATGE 12 VDC/VAC o 24-240 VDC/VAC 50/60Hz. MOTOR BRUSHLESS.
OPCIONS COM DPS, BSR I INTERFACE. PARELL DE 20NM A 300NM.

ACTUADOR DE 1/4 DE TORNADA. ON-OFF.

VOLTATGE VL (24 VDC/VAC) YH ( 85-240 VDC/VAC). PARELL DE 10NM.

 

ACTUADOR DE 1/4 DE TORNADA. ON-OFF.

VOLTATGE 12 VDC/VAC – 24 VDC/VAC – 48 VDC/VAC – 110 VDC/VAC i 240 VAC.
PARELL DE 20NM A 85NM.