Digital Positioner System 20-85

Posicionador digital pels nostres models des de 20Nm a 85Nm. Senyal d'Instrumentació 4-20mA, 0-20mA, 0-10V o 1-10V. Aquest posicionador és adequat per als models S, B i H.

Digital Positioner System 140-300

Posicionador digital per als nostres models des de 140 Nm i 300 Nm. Senyal d'Instrumentació 4-20mA, 0-20mA, 0-10V o 1-10V. Aquest posicionador és adequat per als models S, B i H.

El sistema de seguretat BSR és un automatisme que, incorporat als actuadors J4C permet,
en cas d'interrupció de l'alimentació elèctrica, situeu la vàlvula en posició preferent predeterminada.
res NC o NA. A l'interior de l'actuador es troba situada la targeta del circuit BSR més el bloc
de bateries que, es troba en càrrega contínua, cosa que permet accionar l'actuador, si cal,
quan la unitat detecta una fallada de subministrament elèctric. Cal tenir en compte que no es tracta de
un actuador simple efecte, però que en cas que la vàlvula estigui en posició no preferent,
el sistema BSR, mitjançant les bateries, accionarà la vàlvula fins a situar-la a la posició predeterminada
com a preferent.

Interfície System

A través del cable del KIT INTERFACE establim
comunicació amb l actuador. Llegim paràmetres
i canviem la configuració de l'actuador.

Hem incorporat el sistema de comunicació BLUETOOTH, per poder comunicar-nos amb els nostres actuadors des de qualsevol dispositiu ANDROID.
Aquest sistema apareix com una opció de fàbrica al nostre catàleg.
Des del nostre mòbil o tablet podem ordenar a l'actuador que obri/tanqui o es pari en un punt,
podem informar-nos també del seu estat actual, llegir paràmetres, conèixer errors o incidències, etc. La comunicació amb els nostres dispositius està protegida amb una contrasenya.
Via BLUETOOTH detectem fins a un màxim de 50 actuadors a una distància màxima de 20 m.

Sectorització MODBUS

· Connecta i llest
· Es pot actuar manualment sobre l'equip
· Visible des del quadre de control, tablet, mòbil, PC, dins i fora de la planta
· Ràpid i flexible, podem començar amb 3 actuadors i ampliar fins a 32
· Abast fins a 1.200m
· Podeu alimentar localment els equips i comunicar-los amb cable de dades
· Pot anomenar equips, fer un sinòptic de planta, enviar mails alarma

Sectorització sense fil

· Connecta i llest, només alimenta l'equip
· Es pot actuar manualment sobre l'equip
· Visible des del quadre de control, tablet, mòbil, PC, dins i fora de la planta
· Ràpid i flexible, podem començar amb 3 actuadors i ampliar fins a 32
· Des de 50m fins a 1.600m sense repetidors
· Els equips són emissors i receptors alhora, creant una malla de comunicació,
que permet evitar obstacles com parets o interferències