L'ACTUADOR PNEUMÀTIC DE LA SÈRIE A COMPTE AMB UN COS
FABRICAT EN ANODINAT DUR I TAPA D'EPOXY POLIÈSTER.

AE/Anoditzat Dur

L'actuador pneumàtic AE de la Série A compta amb
un cos fabricat en Anodinat dur i tapa de
Epoxy Polièster. A continuació es detallen les es-
pecificacions tècniques.

TTF/Teflonat

L'actuador pneumàtic TTF de la Série A compte
amb un cos fabricat a Anodinado dur i tapa
d'Epoxy Poliéster. A continuació es detallen les
especificacions tècniques

NN/Níquel Químic

L'actuador pneumàtic NN de la Série A compte
amb un cos fabricat a Níquel Químic i tapa
de Níquel Químic. A continuació es detallen les
especificacions tècniques

I/Acer Inoxidable

L'actuador pneumàtic I de la Série A compta amb
un cos fabricat amb Acer Inoxidable Forjat
i tapa d´Acer Inoxidable Forjat.
A continuació es detallen les especificacions
tècniques

L'ACTUADOR PNEUMÀTIC CN DE LA SÈRIE C COMPTE AMB UN COS FABRI-
CADO EN ANODINAT DUR I TAPA D'EPOXY POLIÈSTER.

CN/Anoditzat Dur

L'actuador pneumàtic CN de la Série C compta amb
un cos fabricat en Anodinat dur i tapa de
Epoxy Polièster. A continuació es detallen les
especificacions tècniques