L'electrovàlvula EexdIICT6 pot estar
fabricada en cos d´alumini, Acer inoxidable
o en llautó.

L'electrovàlvula 5470 Eexia està fabricada en cos de poliamida amb alta resistència a la corrosió.

ATEX EXIA

L'electrovàlvula Atex Exia està fabricada a
cos de

ATEX EEXM

L'electrovàlvula Atex Eexm està fabricada
en cos de

ESTÀNDARD 3/2V

L'electrovàlvula Estàndard 3/2V està fabricada
en cos de 

ESTÀNDARD 5/2V

L'electrovàlvula JJ08 està fabricada en cos
d'alumini i juntes NBR.

L'electrovàlvula JJ08 està fabricada en cos de
Alumini i juntes NBR.