KIT BSR 2015

El sistema de seguretat BSR 2015 és un automatisme que, incorporat als actuadors J3C, permet, en cas d'interrupció de l'alimentació
elèctrica, situeu la vàlvula en posició preferent predeterminada NC o NA.
A l'interior de l'actuador es troba situada la targeta del circuit BSR més el bloc de bateries que es troba en càrrega contínua,
cosa que permet accionar l'actuador, si cal, quan la unitat detecta una fallada de subministrament elèctric.
Cal tenir en compte que no es tracta d'un actuador simple efecte, però que en cas que la vàlvula es trobi en posició no
preferent, el sistema BSR, mitjançant les bateries, accionarà la vàlvula fins a situar-la en la posició predeterminada com a preferent, actuant
com un actuador “simple efecte”.